UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming (UU) er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Vi har spesialisert oss på taktile skilt og kart som ivaretar de krav som stilles til universell utforming. Taktil betyr at informasjonen er følbar enten som punktskrift, relieffskrift eller symboler/piktogrammer i relieff. I tillegg påser vi at skilt som skal leses har riktig størrelse og kontrast slik at flest mulig kan lese skiltene.

Skiltplaner blir skreddersydd for våre kunder ut i fra deres ønsker om design og format. Vi legger også ledelinjer for blinde og svaksynte. Unike løsninger som tilfredstiller kravene til universell utforming.

Mer info:

Mer utfyllende info blir lagt her ved senere anledning.

Mer utfyllende info blir lagt her ved senere anledning.

Mer utfyllende info blir lagt her ved senere anledning.

Mer utfyllende info blir lagt her ved senere anledning.

Bildegalleri:

/

Kontakt oss

Vi hører gjerne fra deg, og kan hjelpe deg med det meste innen design, markedsføring, profileringsartikler, bildekor, skilt og universell utforming.

Epost: post@uni-form.as
Tlf: +47 483 28 780
Adresse: Industriveien 7, 8200 Fauske