UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming (UU) er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Vi har spesialisert oss på taktile skilt og kart som ivaretar de krav som stilles til universell utforming. Taktil betyr at informasjonen er følbar enten som punktskrift, relieffskrift eller symboler/piktogrammer i relieff. I tillegg påser vi at skilt som skal leses har riktig størrelse og kontrast slik at flest mulig kan lese skiltene.

Skiltplaner blir skreddersydd for våre kunder ut i fra deres ønsker om design og format. Vi legger også ledelinjer for blinde og svaksynte. Unike løsninger som tilfredstiller kravene til universell utforming.

Vi følger TEK17 sine retningslinjene når det gjelder universell utforming.

Mer info:

Vi produserer skilt med taktil skrift og blindeskrift/braille. Taktile overflater har en minimum dybde på 0.8mm. Skiltene må ha en minimumskontrast på 0.8. 

Se også uni-form.as/skilt for mer informasjon om skilt generelt.

Taktile ledelinjer plasseres som oftest fra hovedinngang og frem til blant annet resepsjon eller annet informasjonsmedium.

 

Linjene gjør det lettere for blinde/svaksynte å finne frem til hjelp/informasjon.

Når retning endres legges de taktile linjene i en kvadratisk form som symboliserer kryss/endring av retning.

Fare og oppmerksomhetsfelt varseler bruker at det er et nivåforskjell. Farefelt brukes når bruker kan ramle nedover, og markeres med taktile prikker plassert i en firkantet område fremfor f.eks en trapp. Oppmerksomhetsfelt blir brukt der hvor bruker kan ramle oppover, og markeres med avlange taktile linjer. Mønster følger ISO-standard satt for slike felt.

 

Feltene skal være ha god kontrast og være taktile. Plasseres ved hele bredden av området og ha dybde på 60cm. Sklisikkert materiale.

Kontrastmerking/glassmerking er med på å forhindre sammenstøt mot glassflater. Merkingen skal ha god kontrast slik at det er synlig for alle. Merking skal plasseres fra 0.9m til 1.5m over bakken. Ofte markers med to striper i minimumskravet, men også i hele feltet. Det er et krav om å ha kontrast på merkingen mellom dør og annet glassflater.

Trappemarkør eller trappenese legges over hvert trinn. Skal være taktilt og ha god kontrast.

Kontakt oss

Vi hører gjerne fra deg, og kan hjelpe deg med det meste innen design, markedsføring, profileringsartikler, bildekor, skilt og universell utforming.

Epost: post@uni-form.as
Tlf: +47 483 28 780
Adresse: Industriveien 7, 8200 Fauske